t
Aliodija vardadienį švenčia spalio 22 dieną
prancūzų: "vieversėlis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Aliodija

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t