t
Algmina vardadienį švenčia gruodžio 1 dieną
lietuvių: al- (aliai vienas) + min- (minėti) – "visų minimas, -a"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Algmina

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t