t
Algintas vardadienį švenčia rugpjūčio 26 dieną
lietuvių: al- (aliai vienas) + gin- (ginti) – "visus ginantis, -i"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Algintas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t