t
Algimantas vardadienį švenčia gegužės 26 dieną
lietuvių: alg- (alga "atlyginimas, atpildas") + mant- (mantus "sumanus", manta "turtas")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Algimantas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t