t
Algė vardadienį švenčia vasario 9 dieną
trumpiniai iš Algimantas, Algimantė arba Algirdas, Algirdė arba Algvilas, Algvilė

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Alge

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t