t
Alfonsa vardadienį švenčia kovo 23 dieną
senovės vokiečių: adal "kilmingas, kilnus" + funs "karštas, ūmus"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Alfonsa

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t