t
Aleksas vardadienį švenčia liepos 17 dieną
trumpinys iš Aleksandra, Aleksandras – graikų alekso "saugoti, ginti" – "gynėjas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Aleksas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t