t
Aleksandras vardadienį švenčia rugpjūčio 26 dieną
graikų: alekso "saugoti, ginti" + aner (andros) "žmogus"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Aleksandras

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t