t
Alda vardadienį švenčia gegužės 21 dieną
trumpinys iš Aldona, Aldonas – baltarusių: Aldonia iš graikų eudokia "palankumas, maloningumas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Alda

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t