t
Alberta vardadienį švenčia lapkričio 21 dieną
senovės vokiečių: adal "kilmingas" + beraht "spindintis, žymus"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Alberta

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t