t
Akvilė vardadienį švenčia kovo 23 dieną
lotynų: "erelis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Akvile

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t