t
Aivaras vardadienį švenčia sausio 29 dieną
skandinavų: "šaudantis iš lanko"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Aivaras

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t