t
Aistis vardadienį švenčia gruodžio 11 dieną
iš baltų genties pavadinimo "aistis, aisčiai"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Aistis

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t