t
Aina vardadienį švenčia spalio 8 dieną
1. latvių: "peizažas"; 2. švedų: "džiaugsmas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Aina

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t