t
Agota vardadienį švenčia vasario 5 dieną
graikų: "gera, kilni"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Agota

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t