t
Agnė vardadienį švenčia balandžio 20 dieną
graikų: "tyra, skaisti"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Agne

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t