t
Agatonas vardadienį švenčia sausio 10 dieną
graikų: agathon "gėris, gerumas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Agatonas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t