t
Ada vardadienį švenčia liepos 28 dieną
trumpinys iš Adomas – hebrajų (senovės žydų) "žmogus"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Ada

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t