t
Abdonas vardadienį švenčia liepos 30 dieną
hebrajų (senovės žydų) "tarnas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Abdonas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t