t
Žadvainas vardadienį švenčia birželio 20 dieną
lietuvių: žad- (žadėti "ketinti, rengtis, skirti") + vain- (vaina "priežastis, kaltė")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t