t
Virkantas vardadienį švenčia gegužės 17 dieną
lietuvių: vir- (vyras, vyrauti "įsigalėti, viešpatauti") + kant- (pa-kantus)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t