t
Vincas vardadienį švenčia sausio 22 dieną
trumpinys iš Vincentas, Vincenta lotynų: vincens "nugalintis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t