t
Vaiva vardadienį švenčia birželio 18 dieną
lietuvių: "vaivorykštė"; sen. lietuvių deivė Laimos pavidalas (Laimos juosta – vaivorykštė)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t