t
Vaiga vardadienį švenčia liepos 17 dieną
trumpinys iš Vaigailė, Vaigaudė, Vaigedė

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Vaiga

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t