t
Vaidmantas vardadienį švenčia gegužės 16 dieną
lietuvių: vaid- (vaidytis "rodytis", vaidentis) + mant- (mantus "sumanus")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t