t
Ubaldas vardadienį švenčia gegužės 16 dieną
sen. vokiečių: hugu "dvasia" + bald "drąsus, narsus" – "drąsios dvasios"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t