t
Tarvina vardadienį švenčia rugpsėjo 22 dieną
lietuvių: tar- (tarti) + vin- (vin/vain vaina "priežastis, kaltė")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t