t
Simona vardadienį švenčia spalio 28 dieną
hebrajų (sen. žydų): šimon "išklausymas"; dievas išklausė duodamas Lėjai sūnų

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t