t
Sigisberta vardadienį švenčia liepos 12 dieną
sen. vokiečių: sigu "pergalė" + beraht "garbingas, žymus" – "garsi pergalė"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t