t
Norimantas vardadienį švenčia rugpjūčio 10 dieną
lietuvių: nor- (norėti) + mant- (mantus "sumanus")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Norimantas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t