t
Norgailė vardadienį švenčia birželio 27 dieną
lietuvių: nor- (norėti) + gail- (gailas "stiprus") – "stiprus noras"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t