t
Nandas vardadienį švenčia birželio 20 dieną
ispaniškas trumpinys iš italų Ferdinando, o šis kilęs iš sen. vakarų vokiečių Ferdinandas: fridu "taika" + nand "drąsa; drasus".

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t