t
Margiris vardadienį švenčia vasario 25 dieną
lietuvių: "margosios girios gyventojas", Pilėnų kunigaikščio vardas, išplitęs per padavimą apie Pilėnus

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t