t
Mantautas vardadienį švenčia rugpjūčio 18 dieną
lietuvių: man- (manyti, sumanus) + taut- (tauta) – "protinga tauta"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t