t
Liubartas vardadienį švenčia spalio 18 dieną
lietuvių: liu- (liautis) + bart- (barti reikšme "kovoti") – "besiliaunantis kovoti, taikus"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t