t
Karigailė vardadienį švenčia kovo 14 dieną
lietuvių: kar- (kariuomenė, karys) + gail- (gailas "stiprus") "stiprus karys"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Karigaile

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t