t
Iveta vardadienį švenčia sausio 13 dieną
prancūzų iš sen. vokiečių: "kukmedžio lankas" + -ette- (mažybinė priesaga)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t