t
Helga vardadienį švenčia rugpsėjo 11 dieną
skandinavų: "sveika, laiminga"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Helga

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t