t
Ginbutas vardadienį švenčia birželio 18 dieną
lietuvių: gin- (ginti) + but- (butas "gyvenamoji vieta") – "ginantis būstą"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t