t
Gilvydė vardadienį švenčia sausio 13 dieną
lietuvių: gil- (gilti "skaudinti, jaudinti") + vyd- (iš-vydo)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t