t
Gaila vardadienį švenčia gegužės 17 dieną
vardų Gailigedas (-ė), Gailiminas (-a, -ė), Gailutis (-ė) ir pan. trumpiniai iš lietuvių: gailas "stiprus, smarkus"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t