t
Gabrielė vardadienį švenčia poryt
hebrajų (sen. žydų): "dievo karys, dievas mano stiprybė"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t