t
Dravenis vardadienį švenčia balandžio 17 dieną
lietuvių: drūtas "stiprus, tvirtas" (kaip medis), plg. dravė "drevė"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t