t
Dovilas vardadienį švenčia birželio 19 dieną
lietuvių: do- (dotas, dovis "davimas") + vil- (viltis) – "duodanti viltį"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t