t
Daugvyda vardadienį švenčia sausio 20 dieną
lietuvių: dau- (daug) + vyd- (iš-vydo) – "daug matęs, patyręs"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t