t
Barvydė vardadienį švenčia rugpsėjo 13 dieną
lietuvių: bart- (barti reikšme "kovoti", plg. rusų "borotsia") + vyd- (iš-vydo)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t