t
Barmantas vardadienį švenčia rugpsėjo 13 dieną
lietuvių: bar- (barti reikšme "kovoti", plg. rusų "borotsia") + mant- (mantus "sumanus")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t