t
Augantas vardadienį švenčia rugpsėjo 11 dieną
lietuvių: augus, -i "augalotas, -a; aukštas, -a"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Augantas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t