t
Arvyda vardadienį švenčia birželio 23 dieną
lietuvių: ar- (ar "taip pat, irgi") + vyd (prūsiškai widdai "matė", lietuviškai išvydo)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t