t
Almanta vardadienį švenčia gegužės 25 dieną
lietuvių: al- (aliai vienas) + mant- (mantus "sumanus", manta "turtas") – "visa išmananti, -is"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t